Drs. Johann Gottfried Leibbrandt jr.

Socioloog die met zijn 35 jaar als jongere tussentijds in de tamelijk verouderde PvdA-fractie kwam.
Voltooide tijdens zijn Kamerlidmaatschap zijn doctoraalstudie.
Kwam in de fractie niet erg uit de verf en keerde na de verkiezingen van 1967 niet terug.
Overleed op 39-jarige leeftijd.
Lid Tweede Kamer voor de PvdA in de periode 1965-1967

voornamen (roepnaam)

Johann Gottfried (Bob)

personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
- J.G. Leibbrandt (tot het behalen van het doctoraal examen in 1966)   
- Drs. J.G. Leibbrandt, vanaf juli 1966
geboorteplaats en -datum
Haarlem, 23 april 1930
overlijdensplaats en -datum
Rotterdam, 8 september 1969
levensbeschouwing
Nederlands Hervormd: vrijzinnig

Partij/stroming

P.v.d.A. (Partij van de Arbeid)

loopbaan

- journalist
- secretaris voorlichting en publiciteit Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk, van 1958 tot 1965
- lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 13 juli 1965 tot 22 februari 1967
- directeur Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk, van 1967 tot 8 september 1969
- part-time docent Sociale Academie

partijpolitieke functies

lid bestuur P.v.d.A. afdeling 's-Gravenhage

nevenfuncties

- voorzitter C.B.O.Z. (Centraal Bureau voor Onderling Beheer van ziekenfondsden), vanaf november 1966
- lid bestuur moderne Jeugdraad
- lid programmaraad N.T.S., omstreeks 1967
- voorzitter Algemeen Ziekenfonds A.R.V. te Rotterdam
- gedelegeerd bestuurder V.M.Z. (Federatie van Verzekerden en Medewerkers bestuurde Ziekenfondsen)

opleiding(en)

- h.b.s.-a
- sociale wetenschappen (kandidaats) Rijksuniversiteit Utrecht, tot 1966

activiteiten ls parlementariėr

- Hield zich in de Tweede Kamer onder meer bezig met volksgezondheid
- Stemde in 1965 tegen het de Goedkeuringswet van het huwelijk van prinses Beatrix met dhr. Claus von Amsberg

wetenswaardigheden

Zijn vader was gemeenteambtenaar in Haarlem en hoofdadministrateur van de landelijke Ziekenfondsorganisatie
verkiezingen
Stond in 1967 op de elfde (onverkiesbare) plaats op de P.v.d.A.-kandidatenlijst in de kieskringen Arnhem, Nijmegen en Zwolle
woonplaats(en)/adres(sen) - Haarlem, Akendamstraat 4
- Utrecht, Beethovenlaan 10 a bis, van 29 juni 1948 tot 1958
- 's-Gravenhage, Bezuidenhoutseweg 129, van 14 februari 1958 tot 15 augustus 1960
- 's-Gravenhage, Hengelolaan 880, van 15 augustus 1960 tot april 1968
- Rotterdam, Heinsiuslaan 1, vanaf 16 april 1968
ridderorden
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, 13 juni 1968

familie/gezin

samenlevingsvorm gehuwd te Heiloo, 9 december 1959

naam partner
E.E. Henkes, Else Erica

kinderen
2 dochters en 1 zoon

naam vader
J.G. Leibbrandt, Johan Gottfried

naam moeder
M.C. Smit, Maria Cornelia

Gegevens hebben - zeker voor wat het recente verleden betreft - vooral betrekking op de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief was.