Drs. J.G. Leibbrandt jr.

Socioloog die met zijn 35 jaar als jongere tussentijds in de tamelijk verouderde PvdA-fractie kwam. Voltooide tijdens zijn Kamerlidmaatschap zijn doctoraalstudie. Kwam in de fractie niet erg uit de verf en keerde na de verkiezingen van 1967 niet terug. Overleed op 39-jarige leeftijd.

PvdA
in de periode 1965-1967: lid Tweede Kamer


[ V ][ ^^ ]

voornamen (roepnaam)

Johann Gottfried (Bob)

[ V ][ ^^ ]

personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
-  J.G. Leibbrandt; tot het behalen van het doctoraal examen in 1966
-  Drs. J.G. Leibbrandt, vanaf juli 1966

geboorteplaats en -datum
Haarlem, 23 april 1930

overlijdensplaats en -datum
Rotterdam, 8 september 1969

levensbeschouwing
Ned. Hervormd: vrijzinnig

[ V ][ ^^ ]

partij/stroming

partij(en)
P.v.d.A. (Partij van de Arbeid)

[ V ][ ^^ ]

loopbaan

-  journalist
-  secretaris voorlichting en publiciteit Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk, van 1958 tot 1965
-  lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 13 juli 1965 tot 22 februari 1967
-  directeur Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk, van 1967 tot 8 september 1969
-  part-time docent Sociale Academie

[ V ][ ^^ ]

partijpolitieke functies

lid bestuur P.v.d.A. afdeling 's-Gravenhage

[ V ][ ^^ ]

nevenfuncties

overzicht
-  voorzitter Centraal Bureau voor Onderling Beheer van ziekenfondsden
-  lid bestuur moderne Jeugdraad
-  lid programmaraad N.T.S., omstreeks 1967
-  voorzitter Algemeen Ziekenfonds A.R.V. te Rotterdam
-  gedelegeerd bestuurder V.M.Z. (Federatie van Verzekerden en Medewerkers bestuurde Ziekenfondsen)

[ V ][ ^^ ]

opleiding(en)

soort en plaats middelbaar onderwijs
h.b.s.-a

soort en plaats academisch onderwijs
sociale wetenschappen (kandidaats) Rijksuniversiteit te Utrecht tot 1966

[ V ][ ^^ ]

wetenswaardigheden

-  Hield zich in de Tweede Kamer onder meer bezig met volksgezondheid
-  Stemde in 1965 tegen het de Goedkeuringswet van het huwelijk van prinses Beatrix met dhr. Claus von Amsberg

uit de privé-sfeer
Zijn vader was gemeenteambtenaar in Haarlem en hoofdadministrateur van de landelijke Ziekenfondsorganisatie

[ V ][ ^^ ]

overige bijzonderheden

woonplaats(en)/adres(sen)
-  Haarlem, Akendamstraat 4
-  Utrecht, Beethovenlaan 10 a bis, van 29 juni 1948 tot 1958
-  's-Gravenhage, Bezuidenhoutseweg 129, van 14 februari 1958 tot 15 augustus 1960
-  's-Gravenhage, Hengelolaan 880, van 15 augustus 1960 tot april 1968
-  Rotterdam, Heinsiuslaan 1, vanaf 16 april 1968

ridderorden
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, 13 juni 1968

[ V ][ ^^ ]

familie/gezin

naam vader
J.G. Leibbrandt, Johan Gottfried

naam moeder
M.C. Smit, Maria Cornelia

samenlevingsvorm
gehuwd te Heiloo, 9 december 1959

naam partner
E.E. Henkes, Else Erica

kinderen
2 dochters en 1 zoonGegevens hebben - zeker bij personen uit het recente verleden - vooral betrekking op de periode waarin zij politiek actief waren. (Gemotiveerde) aanvullingen of correcties ontvangen wij graag. U kunt hiervoor de "reageer-knop" gebruiken.


personalia
partij/stroming
loopbaan
partijpolitieke functies
nevenfuncties
opleiding(en)
wetenswaardigheden
overige bijzonderheden
familie/gezin
TXT/Print-versie voor correct en passend afdrukken (verschijnt in een nieuw venster)Reageer op deze pagina. Aanvullingen en suggesties zijn altijd welkom!
homeHome           Route

Zie: http://www.parlement.com/9291000/biof/00799 : Drs. J.G. Leibbrandt jr.